Arogant, Pochopny i Żarliwa

Dyliżansem do Hezu
Zapoznanie bohaterów

Akt 1

Scena 1

Drużyna zapoznała się w dyliżansie. Podczas popasu w karczmie pojazd i bagaże próbowała ukraść leśna banda. Heinz Richter prosił o pomoc gdyż w bagażu miał cenne rękopisy, w tym nie wystawionej jeszcze sztuki. Drużyna ruszyła w pogoń, odzyskała dyliżans i schwytała herszta bandy, Luciena Roussela zyskując dozgonną wdzięczność dramaturga.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.