Fyodor Gorodecki

Członek ekipy, mag Pieremiany

Description:
Bio:

Fyodor Gorodecki

Arogant, Pochopny i Żarliwa zgreg zgreg