Arogant, Pochopny i Żarliwa

Córka cz. 2

Dzieci to największy skarb

Akt 2 – Powrót do Hezu

Scena 1

 • Freya uwalnia drużynę.
 • Zbiry Ulricha zostają pokonane, ale Henry Prideaux ucieka używając Porte.
 • W dłoniach Johanna jest dziwny amulet, który najprawdopodobniej wyrwał Ulrichowi podczas szamotaniny.
 • Ilona prosi o pomoc, drużyna się zgadza i wraca do Hezu.

Scena 2

 • Drużyna próbuje zdobyć informacje przez śledzenie Ulricha, szperanie w bibliotece, szukanie informatorów w mieście, z niewielkim powodzeniem.
 • Pewne informacje dostarcza Hugo Valentine, twierdzi, że “amulet” Ulricha jest pochodzenia Syrneckiego.
 • Drużyna dostaje list z propozycją spotkania w krypcie na cmentarzu. Pewien nieznajomy deklaruje wspólnotę interesów i proponuje pomoc w zamian za zdobycie tajnej księgi przychodów i rozchodów Ulricha, którą pod jego nieobecność przechowuje Andreas Kniprode.

Scena 3

 • Carlo robi rekonesans w sklepie na parterze domu Andreasa Kniprode. Ogląda dywany i zdobywa dla Jacka próbkę mydła.
 • W nocy, po drodze do domu Andreasa drużyna spotyka Jeana de Valroux, który wraz z dwoma podpitymi arystokratami napastuje jakąś kobietę. Ów zagaduje Carla, choć nie do końca go poznaje i kojarzy. Panowie umawiają się następnego dnia na spotkanie.
 • Bohaterowie dzięki kluczowi otrzymanemu od nieznajomego dostają się do domu Kniprode, tam obezwładniają zastane osoby i odnajdują księgę. Gdy mają wychodzić nadciąga grupa ludzi Ulricha, wywiązuje się walka wygrana przez bohaterów.

Scena 4

 • Rankiem do karczmy bohaterów przybywa Ulrich Loebe w towarzystwie straży miejskiej, chce by Ilona wybaczyła mu i wróciła z nim do domu. Nie wydaje się być w tym szczery, szef straży wydaje się siedzieć mu w kieszeni i jest gotów do użycie siły. Gdy narasta złość i wydaje się, że dojdzie do walki przybywa Hugo Valentine, bierze Ilonę i drużynę pod opiekę i zaprasza do siebie.
 • Drużyna przybywa do rezydencji Hugo, tam w spokoju przegląda papiery. Poza księgą rachunkową, która jest zapisana szyfrem szczególnie interesujące wydają się pewne rachunki na nazwisko John Ringer, który ma przebywać w Houlieron.
 • Hugo zdobył pewne informacje na temat Ulricha, przez długi czas obsesyjnie interesował się legendą o Louis-Claude de Sinjin wydając na badania małą fortunę, kilka lat temu nagle przestał. Ilona potwierdza, ale nie widzi związku z obecnymi wydarzeniami.
 • Przybywa posłaniec od nieznajomego. Drużyna spotyka się z nim w krypcie na cmentarzu i przekazuje księgę. Ów ujawnia swą tożsamość, to Guenter Loebe. Deklaruje dalszą chęć współpracy, podejrzewa ojca o obłęd.

Comments

zgreg zgreg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.