Arogant, Pochopny i Żarliwa

Córka cz. 1

Dzieci to największy skarb

Akt 1

Scena 1

  • Heinz Richter zaprasza drużynę na próbę nowej sztuki.
  • Na próbie uwagę wszytkich zwraca Ilona Loebe, aktorka amatorka, której ojciec, Ulrich Loebe, spełnia kaprys i pozwala grać na próbach.
  • Widać, że w Ilonie kocha się pół teatru, w tym Johann Schwimmer.
  • Wedle opowieści Heinza Ulrich w dość dziwny sposób odrzuca zalotników Ilony, w tym również tak dobre partie jak Hugo Valentine.

Scena 2

  • Ilona zostaje porwana, po tygodniu Ulrich przychodzi do drużyny, ta zgadza się pomóc.
  • Drużyna przesluchuje sługi Ulricha (“napastnicy byli wielcy jak góry i była ich cała masa”), ludzi z teatru, wreszcie wyciąga od Andreasa Kuffelberga, że sprawcą mógł być Johann Schwimmer.

Scena 3

  • Drużyna przybywa do wioski Johanna. Rodzina (liczna, wiele rodzeństwa) nic nie wie, ojciec się go wyrzekł. W wiosce mówią tylko o szopie pod lasem.
  • Szopa to niewielka stodoła naszpikowana pułapkami (Johann tam próbował swoje mechanizmy.
  • Drużyna chwyta najmłodszego brata Johanna,który obserwował stodołę. Ów doprowadza ich do Johanna na polanie węglarzy.
  • Bohaterowie pokonują węglarzy, gdy Johann widzi, że przegrywają idzie na górę domku by… rozdziewiczyć Ilonę. Na to wszystko nadjeżdża niespodziewanie Ulrich, dowiadując się co się stało zabija Johanna, każe związać i zabić drużynę i Ilonę po czym odjeżdża pozostawiając do dopilnowania spraw Henry’ego Prideaux.

Comments

zgreg zgreg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.